Sanofi
main banner

Hur behandlar man rinnsnuva?

För att lindra rinnsnuva kan du använda en nässpray som innehåller en aktiv substans, ipratropiumbromid, som hindrar slemhinnan i näsan från att överproducera sekret (snuva).
De körtlar i näsan som bildar snuva har speciella mottagarceller och på dessa cellers yta finns så kallade kolinerga receptorer. Ipratropiumbromid blockerar dessa receptorer. När ipratropiumbromid sprayas in i näsan, minskar den mängden snuva som bildas i näsans slemhinna.
Sanofi erbjuder nässpray med ipratropiumbromid i två olika styrkor, för att behandla rinnsnuva av olika orsaker;

Atrovent® Nasal med ipratropiumbromid 21 mikrogram/dos kan användas av vuxna från 18 år för att minska mängden rinnsnuva vid allergisk snuva (som orsakas av t.ex. pollen eller pälsdjur) eller icke-allergisk snuva (vasomotorisk snuva), som kan utlösas av t.ex. temperaturförändringar, stark mat, rök.

Atrovent® Nasal med ipratropiumbromid 42 mikrogram/dos kan användas av vuxna från 18 år för att minska mängden rinnsnuva vid förkylning.

Läs mer om Atrovent® Nasal under sektionen Produkter.

Kan man kombinera Atrovent® Nasal med andra nässprayer?

Ja, den går att använda i kombination med nässprayer som innehåller antihistamin, kortison eller är avsvällande, men du ska ej använda Atrovent® Nasal samtidigt som annan nässpray som innehåller samma substans (ipratropiumbromid).

Ansvarsfriskrivning

Du är på väg att lämna atroventnasal.se

Om du vill gå vidare, vänligen klicka på ”Fortsätt”. Länken till den här hemsidan är endast för information, Sanofi ansvarar inte för innehållet på hemsidan.

Fortsätt Avbryt