Sanofi
main banner

Atrovent® Nasal 21 mikrogram/dos

Atrovent® Nasal 21 mikrog/dos

Atrovent® Nasal 21 mikrog/dos används hos vuxna från 18 år för att minska mängden rinnsnuva vid allergisk snuva (som orsakas av t.ex. pollen) eller icke-allergisk snuva (som kan utlösas av t.ex. temperaturförändringar som är vanligt vintertid). Snuvan vid dessa tillstånd är klar och vattnig.

Atrovent® Nasal innehåller ipratropiumbromid. När ipratropiumbromid sprayas in i näsan, minskar mängden snuva som bildas i näsans slemhinna inom 15 minuter.

Indikation

Atrovent® Nasal 21 mikrog/dos används hos vuxna från 18 år för att minska mängden rinnsnuva vid allergisk snuva (som orsakas av t.ex. pollen) eller icke-allergisk snuva (som kan utlösas av t.ex. temperaturförändringar). Snuvan vid dessa tillstånd är klar och vattnig. Atrovent® Nasal 21 mikrog/dos verkar inom 15 minuter.

Läs bipacksedeln noga före användning.

Dosering

Rekommenderad dos för vuxna från 18 år är:
2 sprayningar i vardera näsborren 2-3 gånger dagligen.
Överskrid inte rekommenderad dosering.
Använd inte Atrovent® Nasal i mer än 14 dagar utan rekommendation från läkare eller om symtomen försämras eller inte förbättras.

Använd inte Atrovent® Nasal under graviditet eller amning utan läkares rekommendation.

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är ipratropiumbromid.
Övriga innehållsämnen är renat vatten, natriumklorid, dinatriumedetat 0,5 mg/ml och bensalkoniumklorid 0,25 mg/ml (konserveringsmedel) samt saltsyra eller natriumhydroxid för pH-justering.

Bipacksedel

Atrovent® Nasal (ipratropiumbromid) 21 mikrogram/dos, nässpray. Receptfritt läkemedel. Används hos vuxna från 18 år för att minska mängden rinnsnuva vid allergisk snuva (som orsakas av t.ex. pollen) eller icke-allergisk snuva (som kan utlösas av t.ex. temperaturförändringar). Undvik att få Atrovent® Nasal i ögonen. Använd inte under graviditet eller amning, och inte i mer än 14 dagar, utan läkares rekommendation.

Läs bipacksedeln noga.

Ladda ner

Ansvarsfriskrivning

Du är på väg att lämna atroventnasal.se

Om du vill gå vidare, vänligen klicka på ”Fortsätt”. Länken till den här hemsidan är endast för information, Sanofi ansvarar inte för innehållet på hemsidan.

Fortsätt Avbryt