Sanofi
main banner

Atrovent® Nasal 42 mikrogram/dos

Atrovent® Nasal 42 mikrog/dos

Atrovent® Nasal 42 mikrog/dos används hos vuxna från 18 år för att minska mängden rinnsnuva i samband med förkylning.

Atrovent® Nasal innehåller ipratropiumbromid. När det sprayas in i näsan förbättras symtomen på rinnsnuva inom 2 timmar. Effekten varar upp till 6 timmar.

Indikation

Atrovent® 42 mikrog/dos används hos vuxna från 18 år för att minska mängden rinnsnuva i samband med förkylning. Snuvan vid dessa tillstånd är klar och vattnig.

Läs bipacksedeln noga före användning.

Dosering

Rekommenderad dos för vuxna från 18 år är:
2 sprayningar i vardera näsborren 3-4 gånger dagligen.

Behandlingstiden bör ej överskrida 4 dagar utan läkares rekommendation.

Använd inte Atrovent® Nasal under graviditet eller amning utan läkares rekommendation.

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är ipratropiumbromid.
Övriga innehållsämnen är renat vatten, natriumklorid, dinatriumedetat 0,5 mg och bensalkoniumklorid 0,25 mg (konserveringsmedel) samt saltsyra eller natriumhydroxid för pH-justering.

Bipacksedel

Atrovent® Nasal (ipratropiumbromid) 42 mikrogram/dos, nässpray. Receptfritt läkemedel. Används hos vuxna från 18 år för att minska mängden rinnsnuva i samband med förkylning. Undvik att få Atrovent® Nasal i ögonen. Använd inte under graviditet eller amning, och inte i mer än 4 dagar, utan läkares rekommendation.

Läs bipacksedeln noga.

Ladda ner

Ansvarsfriskrivning

Du är på väg att lämna atroventnasal.se

Om du vill gå vidare, vänligen klicka på ”Fortsätt”. Länken till den här hemsidan är endast för information, Sanofi ansvarar inte för innehållet på hemsidan.

Fortsätt Avbryt